ЗА КОНТАКТ

„Историческа Мездра“ изкупува стари снимки, картички, книги, карти и други исторически и информационни материали за Мездра и района, които биха били от интерес за нас. Търсим снимки и материали основно от периода от Освобождението до 1944 г. Снимките следва да показват изгледи от града и селата, включително панорамни изгледи, сгради и тяхната архитектура, улици, събития, видни личности, паметници, църкви, Черепишкия манастир, природни изгледи от района, снимки с етнографски и фолклорни мотиви.

Ако желаете да ни пишете или да се свържете с нас, можете да използвате посочения по-долу имейл.

contact